לכבוד חג הסיגד, יוסי זיו, מגדולי חוקרי מסורת העדה, פורס בפניכם את מנהגי החג באתיופיה, בצורה מעמיקה. (כולל המקורות התנכיי"ם למנהגים ייחודיים אלו)