"באב אל וואד – בדרך אל העיר" (חיים גורי)

הצטרפו להרצאה ייחודית של בית ספר שדה שער הגיא החושפת את סיפורה של "הדרך לירושלים" בתש"ח, בימי מלחמת העצמאות. המסע אל העיר עליה חלמנו במשך דורות.